pappelschnee            
dtp digitale theorie und praxis
smtp sinnmaschinentextpassagen
cpu chronologie programmatischer unternehmungen
 
  pappelschnee smtp dezemberschaum  
   
 

 

last update: 11. mai 2019